ÚVOD
     
 
Adresa: Školní jídelna České Velenice
Čsl. legií 326
378 10 České Velenice
IČO: 71173633
DIČ: CZ71173633

Tel. + Fax: 384794313

E-mail: jidelnacv@seznam.cz

Bankovní účet: Česká spořitelna, číslo účtu – 604534329/0800

Hlavní kuchařka: Jana Šteflová

Školní jídelna České Velenice byla zřízena jako příspěvková organizace města České Velenice k 1.7.2003.

Školní jídelna České Velenice, IČ 71173633 jako zpracovatel dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vám jako dozorovému úřadu sděluje tímto kontaktní údaje na pověřence:
Jméno a příjmení: Iva Kučerová
e-mail: ikucerova@meu.velenice.cz
telefon: 384 758 012

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ STRÁVNÍKŮ A TŘETÍCH OSOB

Hlavní činností je zajištění společného stravování dětí a žáků a pracovníků školy.

Doplňkovou činností je:
• provozování stravovacího zařízení pro veřejnost
• provozování závodního stravování
     
Organizace provozu stravování:
  každý strávník vyplní přihlášku ke stravování
  každý strávník si zakoupí stravovací kartu, ke které bude zřízeno osobní konto
  stravovací karty se zakoupí v kanceláři školní jídelny v pracovní době (6.00 – 14.30 hod.)
  rodič žáka (zákonný zástupce) zajistí založení souhlasu s  inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu
  klienti České spořitelny zřídí souhlas s inkasem ze svého sporožirového účtu ve prospěch sběrného účtu č. 0101260311/0800
  klienti ostatních peněžních ústavu zřídí u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ze svého účtu ve prospěch účtu č. 604534329/0800
  zřízení souhlasu s inkasem potvrdí peněžní ústav majiteli účtu razítkem na tiskopis, který strávník odevzdá ve školní jídelně
  vyúčtování stravného je prováděno zpětně za skutečně odebranou stravu v předcházejícím měsíci
  inkaso probíhá vždy k 15. dni v měsíci, z tohoto důvodu je nutné, aby majitel účtu zajistil dostatek finančních prostředku na úhradu stravného k tomuto dni
  v případě nedostatečných finančních prostředků na účtu nebude provedena inkasní platba, konto strávníka bude zablokováno a nebude mu umožněn odběr stravy
  školní jídelna nabízí výběr ze tří hlavních jídel každý den
  dále je denně na výběr 4 až 6 zeleninových a ovocných salátů
  školní jídelna nabízí pro děti svačiny (koblihy s marmeládou a nutelou, čokoládový rohlík, tvarohový šátek, ořechový hřeben, housky namazané pomazánkou /rybičková, paštiková, sýrová, šunková, česneková, salámová / strouhaný sýr, kubíček čokoládový a vaječný likér, housky, tmavé rohlíky apod.
  nápoje: čaj je v ceně oběda a jako doplňkový prodej fanta, sprite, pitíčka v krabičkách, různé druhy džusů a minerálek vše jen za nákupní ceny
  školní jídelna je zapojena do programu školní mléko (mléko, jogurty, lipánek, ovocné tyčinky)
  ve školní jídelně je bezobjednávkový systém, tzn. není nutné přihlašovat případně odhlašovat stravu na každý den
 
prodej svačin: 8.45 hod. do 9.00 hod.
  9.40 hod. do 10.00 hod.
 
výdej obědů: cizí strávnici 11.00 hod. do 11.45 hod
  děti 11.45 hod. do 13.45 hod
 
kapacita školní jídelny počet uvařených jídel 500 porcí
  u stolu 80 míst
     
Ceny obědů pro děti (hlavní jídlo včetně polévky) od 1.9.2014
věková skupina 7 až 10 let 25,- Kč
věková skupina 11 až 14 let 27,- Kč
věková skupina 15 a více let 28,- Kč
   
zeleninové a ovocné saláty 14,- Kč

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku (návaznost na zařazování dětí do věkových skupin a tudíž výše stravného ) – viz. zákon č.561/2004 Sb., školský zákon § 24. Do věkových skupin budou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Oběd pro nemocného lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení. – viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4.

Ceny obědů pro cizí strávníky od 1.1.2020:
polévka   10,- Kč (včetně 15% DPH)
hlavní jídlo   65,- Kč (včetně 15% DPH)


Moderně vybavená kuchyně a jídelna je umístěna v přístavbě základní školy, vchod od prodejny p. Sukdola.
     
 
Realizace:      Studio dmm       DataFest                                    Poslední aktualizace 12.4.2016