PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
   
  Přihláška ke školnímu stravování ve Školní jídelně České Velenice - žáci
   
 
Číslo karty: . . . . . . . . . . . . . . . . Osobní číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . Skupina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Třída: . . . . . . . . . . . . . . . Bydliště:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Rodné číslo strávníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . Telefon:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 

Prohlášení:

Dávám tímto ve smyslu zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas příspěvkové organizaci Školní jídelna České Velenice, Čsl. legií 326, 378 10 České Velenice k použití osobního údaje (rodné číslo) jako variabilního symbolu pro zúčtování a identifikaci plateb, uskutečňovaných v souvislosti s poskytováním stravování ve školní jídelně.

Jméno a příjmení rodiče, zákonného zástupce:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Datum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 
Realizace:      Studio dmm       DataFest                                    Poslední aktualizace 12.4.2016