PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
   
  Založení souhlasu s inkasem na úhradu stravného - ostatní banky:
(určeno pro majitele účtu jiných bank, než je Česká spořitelna)
   
 
Jméno strávníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodné číslo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . .
 
Jméno a příjmení majitele účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Adresa bydliště:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 


Zřizuji tímto souhlas s inkasem z mého běžného účtu č.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ve prospěch účtu č. 604534329/0800 pro inkaso stravného.

   
  Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Telefon:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 
Realizace:      Studio dmm       DataFest                                    Poslední aktualizace 12.4.2016